نظرات ابراز شده، لزوما مورد تائید گیمرزگتو نمی باشد.

نظرات همکاران و مشتریان گرامی از یکسو همواره چراغ راه فعالیت های آتی ما بوده است و از سوی دیگر نمایانگر اعتبار و توانایی این مجموعه می باشد.

نوآوری و ثبت ایده های درخشان در پروژه "مخمصه" بی شک بهترین تجربه گیم سازی مستقل در ایران را رقم خواهد زد!

رسول عبدالهی، سردبیر
علم روز

قابلیت های بالای مدیریتی در برگزاری مسابقات و رابطه قوی با تیم کاری و گیمرها از صفات برجسته گروه می باشد.

لقمان شاورانی، ریاست
انجمن بازیهای رایانه ای ایران

تیم کاری خوب! با دانش و انگیزه بالا، پویا و قدرتمند در برگزاری و مدیریت مسابقات ماتریکس 91

آرین بیگی، متخصص شبکه
شرکت ماتریکس