پروژه های گیمینگ

گیمرزگتو و تیم مدیریتی آن طی سالهای گذشته فعالیت های زیادی در صنعت بازیهای رایانه ای داشته اند، شماری از فعالیتهای انفرادی و تیمی این گروه به شرح زیر می باشد.

پروژه های برگزاری مسابقات

‐ ادمین/داور بازیهای WCG جهانی از سال 2005 تا 2008

‐ هد ادمین و سرداور بازیهای WCG جهانی از سال 2008 تا 2012

‐ ادمین مسابقات WCG ایران از سال 2003 تا 2006 - تهران، ایران

‐ مدیر برگزاری مسابقات WCG ایران منطقه اصفهان از سال 2003 تا 2006 - اصفهان، ایران

‐ مدیر برگزاری لیگ کانتراسترایک ETG در سال 2005 - اصفهان، ایران

‐  مسئول برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان در سال 2008 - تهران، ایران

‐ مسئول برگزاری مسابقات کشوری انجمن بازیهای رایانه ای ایران در سال 2009 - تهران، ایران

‐ سرپرست مسابقات انتخابی تیم ملی برای بازیهای آسیایی ماکائو در سال 2007 - تهران، ایران

‐ هد ادمین مسابقات MGC90 شرکت MSi - تهران، ایران

‐ هد ادمین مسابقات MGC91 شرکت MSi - تهران، ایران

پروژه های راه اندازی مراکز بازی

‐ راه اندازی و مدیریت لن سنتر "گیم اسپای" در سال 2003 در اصفهان

‐ مشاوره و راه اندازی گیم نت های "برسا"، "ویولت"، "دالتونز"، "پرشیا" در ایران

پروژه های تحقیق، توسعه و ساخت بازی

‐ مدیریت پروژه ساخت بازی "مخمصه"

‐ طراحی کاراکترهای خاص 2D برای دموی بازی "مخمصه"

‐ نگارش سناریو، مراحل و گیم-پلی بازی "مخمصمه" در اولین ویرایش

‐ طراحی و ساخت API های بازی "مخمصه"

‐ طراحی تعداد زیادی کاراکتر و مپ 2D و 3D به صورت تجربی

پروژه های متفرقه

‐ تکنیکال رسمی کمیته ملی المپیک برای بازیهای آسیایی

‐ شرکت در دوره های آموزشی بازیهای آسیایی داخل سالن 2007 در ماکائو، ماکائو

‐ شرکت در دوره های آموزشی مدیریت رویداد برای مسابقات CPL World Tour 2005 در استانبول، ترکیه

‐ مدرس اولین دوره کلاسهای آموزش داوری درجه 3 فدراسیون ورزشهای همگانی در اراک، ایران